FORUM PAEDAGOGIK

FORUM PAEDAGOGIK

P ISSN 2086-1915                                                                  E ISSN 2721-8414

FORUM PAEDAGOGIK adalah jurnal Pendidikan Agama Islam  Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan  terbit berkala enam bulan sekali yaitu bulan Juni dan Desember. Jurnal ini diharapkan dapat menjadi  wahana komunikasi ilmiah insan akademik dalam bidang ilmu-ilmu kependidikan, organisasi pendidikan dan kepemimpinan, dan pendidikan Islam. Redaksi mengundang para pakar dan akademisi untuk menyumbangkan naskah, baik berupa hasil penelitian, kajian mendalam, sesuai dengan kajian jurnal. Naskah yang diajukan adalah naskah asli (tidak plagiat) dan belum pernah dipublikasikan di media lain. Alamat redaksi: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidimpuan Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan Sumatera Utara.


Journal Homepage Image

Vol 11, No 2 (2019)

Table of Contents

Articles

Meli Sartika Harahap, Ahmad Nizar Rangkuti, Latifa Annum Dalimunthe
PDF
1-18
Suparni suparni suparni
PDF
19-32
Raisa Subakti Subakti
PDF
33-44
Nur Fauziah Siregar
PDF
45-54
Lili Nur Indah Sari
PDF
55-68
Nazran Azizan Azizan
PDF
69-80
Armyn Hasibuan Hasibuan
PDF
81-96
Siti Meutia Sari
PDF
97-111
Dahlia Sirait Sirait
PDF
112-126
Azmil Hasan Lubis
PDF
127-143